Om Sissi

Under min uppväxt var jag en duktig flicka som alltid ställde upp och skulle prestera i allt jag gjorde. Jag hjälpte till och fanns tillgänglig även när det innebar att jag körde över mig själv. Det beteendet tog jag med mig in i vuxenlivet och det ledde till stress, värk och utmattning. Idag ser jag att kroppen behövde höja rösten för att jag skulle lyssna, och även om det varit tufft och smärtsamt kan jag känna tacksamhet att jag fick hjälp att stanna upp och bli den jag egentligen vill vara och leva det livet jag verkligen vill leva. 

Under krisen berättade mitt hjärta och min själ för mig att jag behöver leva mitt liv i närvaro, lyssna på kroppen och att jag behöver arbeta med saker där jag känner att jag bidrar med gott till världen. Med händer och hjärta!
Jag är introvert och högsensitiv och livet blev mycket enklare och roligare när jag insåg det. Batterierna laddar jag bäst i tystnad, ute i skogen eller vid vattnet, men älskar också att umgås med människor, dansa och sjunga. Eller som en bekant uttryckte det vid ett tillfälle: “Du är väldigt extrovert för att vara introvert” och det stämmer ibland, jag är lite av varje helt enkelt. Välkommen till mig precis som du är och precis som jag är.

Livet varken kan eller ska vara en dans på rosor hela tiden. Men det ska kännas meningsfullt, och vi ska leva utifrån våra egna val snarare än utifrån vad vi tror att omvärlden förväntar sig av oss. Och vi ska vara i kontakt med vår kreativitet och glädje. 

I en värld som manar dig att kämpa och att höja tempot, vill jag vara den som talar om att det är okej att stanna upp och känna efter. Att ge dig tillåtelse att vara varsam med ditt väsen.